Wspieramy inteligentny rozwój Polski

Kwiecień 2016

Pierwsze spotkanie Barierołamacza

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Barierołamacza poświęcone convertible notes czyli obligacjom zamiennym

Pierwsze spotkanie w ramach programu Barierołamacz odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00 w biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w Alejach Ujazdowskich 10 w Warszawie. Tematem dyskusji będą convertible notes, czyli obligacje zamienne. Czy na gruncie prawa polskiego można stworzyć porównywalny do nich instrument służący finansowaniu? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy spotkania.

– Podczas pierwszej dyskusji chcemy omówić i porównać najważniejsze elementy konstrukcyjne instrumentów finansowania. Na ich podstawie zastanowimy się m.in. nad tym, kto może korzystać z tych instrumentów, jakie wiążą się z tym koszty i ile może potrwać uzyskanie środków. Celem dyskusji jest nakreślenie rozwiązań optymalnych dla jej uczestników, które będą następnie przedmiotem analiz prawników. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w tym spotkaniu – mówi Krzysztof Wojdyło, partner kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę nowych technologii.


Aby zaangażować się w program Barierołamacz, wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, wysyłając maila na adres: krzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Kwiecień 2016

Opinia o tzw. małej ustawie innowacyjnej

Koalicja została zaproszona do wyrażenia opinii na temat "Ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej", której projekt jest procedowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasze stanowisko do pobrania w zakładce Publikacje.

Marzec 2016

Rusza cykl spotkań Barierołamacz

Przedsiębiorcy często wskazują, że przepisy prawa stanowią realną barierę dla rozwoju innowacyjnych pomysłów. W jaki sposób zidentyfikować istniejące przeszkody? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, kancelarie prawne zaangażowane w Koalicję na Rzecz Polskich Innowacji stworzyły cykl spotkań Barierołamacz.

 

Podstawowym celem programu jest stworzenie mapy barier dla rozwoju start-upów oraz bazy wzorcowej dokumentacji prawnej, która będzie mogła być wykorzystywana w procesie tworzenia i komercjalizacji nowych technologii. Podstawową formą działalności programu są cykliczne spotkania ze środowiskami zaangażowanymi w innowacje, w szczególności start-upami, naukowcami oraz podmiotami finansującymi innowacje. Każde spotkanie ma charakter warsztatowy i jest poświęcone precyzyjnie zdefiniowanemu tematowi.

Marzec 2016

Warsztat o transferze technologii

7 marca w Centrum Nowych Technologii UW zebraliśmy przy jednym stole liderów procesów komercjalizacyjnych by ustalić warunki brzegowe dla skutecznego transferu technologii

Zagadnienia szczegółowe: opis kluczowych kompetencji (profil osobowy, umiejętności, wiedza) / różnica pomiędzy brokerami zatrudnionymi w CTT, parkach technologicznych i biznesie / analityk-doradca czy aktywny uczestnik procesu tworzenia produktu? / schemat postępowania przy komercjalizowaniu wyników badań / opis idealnej ścieżki kariery (zmienność zatrudnienia na linii uniwersytety-biznes) / wzorce z innych krajów / procedury oceny i badanie skuteczności / czy jest potrzeba stworzenia specjalistycznych studiów dla przyszłych brokerów? (stacjonarnych, podyplomowych) / model finansowania brokerów zatrudnionych
w CTT i parkach technologicznych / rola edukacji powszechnej w kształtowaniu przedsiębiorczości / czy w języku polskim jest lepszy odpowiednik dla business developer i innovation broker?

 

W warsztacie udział wzięli:
dr Piotr Dardziński (MNiSW)

dr Robert Dwiliński (CEnT UW)

Paweł Bochniarz (MITEF Poland, KPI)

Marek Borzestowski (Giza Polish Ventures)
Edyta Chruściel (Park Technologiczny Lublin)

Konrad Frontczak (CIAM w Szczecinie)
dr Tomasz Perkowski (FNP, KPI)

Włodzimierz Hrymniak (Lynx Pattern)

Michał Olszacki (PIBIR)

Adam Kostrzewa (MDDP)

dr Krzysztof Mazur (KPI, KJ)

dr Jacek Firlej (CTT we Wrocławiu)

Listopad 2015

Raporty Koalicji gotowe do pobrania

Opublikowaliśmy zestaw raportów przygotowanych podczas pierwszych sześciu miesięcy pracy.

Materiały są do pobrania na stronie Koalicji w zakładce "Publikacje"

Handbook dla startupów - Pierwsza w Polsce publikacja o prawnych aspektach funkcjonowaniu start-upów. Praktyczny poradnik dla osób rozważających innowacyjny biznes!'

Założenia ustawy o crowdfundingu - Mapa drogowa rozwiązań prawnych dla rozwoju finansowania społecznościowego w Polsce

Raport o ulgach podatkowych - Analiza najlepszych rozwiązań podatkowych wspierających rozwój działalności badawczo-rozwojowej

Październik 2015

Innowacyjna Europa 2015

Rozwój innowacji w Polsce zależy od systemowych rozwiązań. Podsumowanie corocznej konferencji Koalicji

W dniach 2728 października 2015 w Gdańsku odbyła się konferencja Innowacyjna Europa, zorganizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Goście wydarzenia mówili najczęściej o potrzebie wprowadzenia rozwiązań systemowych, takich jak edukacja, uregulowania prawne czy bardziej efektywne ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe, które mogłyby pozytywnie stymulować rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach.

 

W trakcie dwóch dni konferencji zagraniczni i polscy prelegenci dyskutowali o czynnikach, które mogą pobudzić rozwój innowacji w Polsce. Oprócz doraźnych, pojedynczych działań mających wpływ na rozwój prac badawczo-rozwojowych i innowacji, wskazywano przede wszystkim na potrzebę stworzenia i wdrożenia w życie kompleksowej strategii innowacyjności, której częścią powinny być rozwiązania systemowe.

 

Wielokrotnie powracającym tematem była edukacja, zarówno ta wczesnoszkolna, ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości, jak też edukacja biznesowa dla naukowców, pozwalająca im zrozumieć mechanizmy rządzące biznesem w kontekście komercjalizacji wyników badań. Rozmawiano także o regulacjach prawnych, które w obecnym kształcie często nie odpowiadają potrzebom rzeczywistości przechodzącej cyfrową rewolucję. Prawo, które już na wstępie podważa zasadność istnienia jakiegoś projektu i stawia bariery do wdrożenia go w życie, działa na niekorzyść rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 

Przykładem takiej bariery jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących crowdfundingu, czyli jednego z najważniejszych alternatywnych źródeł finansowania innowacyjnych projektów. Na konferencji zaprezentowano projekt ustawy regulującej działanie crowdfundingu inwestycyjnego. Zdaniem jego autorów, członków jednej z grup roboczych działających w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, crowdfunding inwestycyjny z jednej strony stwarza innowacyjnym przedsiębiorcom szansę na pozyskanie finansowania, z drugiej zaś strony umożliwia członkom społeczeństwa partycypację w korzyściach, które przynosi komercjalizacja innowacyjnych pomysłów.

 

Ponad 60% przedstawicieli startupów wskazuje, że ich głównym problemem jest utrudniony dostęp do finansowania. Inwestorów i kredytodawców zniechęca duże ryzyko związane z innowacyjnymi przedsięwzięciami. Dlatego idealnym rozwiązaniem może być tzw. finansowanie społecznościowe – pod warunkiem, że nie będą go utrudniały bariery prawne. Nasz projekt dąży do zmniejszenia tych barier, obecnie związanych głównie z obowiązkowym prospektem emisyjnym. Zależało nam też na tym, aby uniknąć przeregulowania. Dlatego świadomie ograniczyliśmy do minimum propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa. Chodzi o to, żeby jak najsprawniej wykorzystać pełen potencjał crowdfundingu w celu zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki” – mówi Krzysztof Wojdyło z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

 

Zaprezentowany w trakcie konferencji „Startup Handbook”, wynik prac innej grupy roboczej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, jest z kolei rodzajem przewodnika dla startupowców, porządkującego chaotyczną i skomplikowaną polską rzeczywistość prawną. Stanowi jednocześnie początek dyskusji o tym, jakie zmiany są konieczne, aby ekosystem innowacji wzmacniać i pobudzać, a nie ograniczać.

Według badania, przeprowadzonego przez PwC i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 21,2% przedsiębiorców jako czynnik motywujący do działalności badawczo-rozwojowej wskazało ulgi podatkowe. W związku z tymi danymi na konferencji zaprezentowano także working paper „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań i rozwoju”, analizujący obecną sytuację ulg podatkowych na badania i rozwój w Polsce, w kontekście nowej ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Autorzy materiału zwracają uwagę, że wprowadzenie ulg na B+R to krok w dobrą stronę, potrzebne są jednak dalsze, bardziej kompleksowe działania. Jednym z pomysłów przedstawionych w raporcie jest patent box, funkcjonujący z powodzeniem w innych krajach. Konstrukcja ulgi podatkowej w postaci patent box polega na preferencyjnym traktowaniu przychodów uzyskanych z tytułu wykorzystywania praw własności intelektualnej. To ważne w kontekście ciągle bardzo małej liczby zgłaszanych w Polsce patentów – w 2014 roku polskie podmioty dokonały jedynie 3 786 krajowych zgłoszeń patentowych, w tym samym czasie w Niemczech takich zgłoszeń było prawie 50 000.

Obecna perspektywa finansowa UE jest dla rozwoju polskich innowacji tym, czym był plan Marshalla dla Europy Zachodniej. Dlatego właśnie oczekiwania postawione na konferencji Innowacyjna Europa mają realną szansę realizacji. Cieszy nas fakt, że biznes i nauka widzą wspólne cele w obopólnym rozwoju. NCBR będzie im w tym z pewnością pomagał, stawiając na jakość w ocenianiu projektów, a nie tylko ich formalny wymiar. Dla naszych partnerów i dla nas ważna jest skuteczność w implementacji badań naukowych do życia codziennego i wspólne tworzenie lepszego jutra dzięki innowacyjnym technologiom” – podsumowuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Organizator konferencji: Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Partnerzy strategiczni konferencji: Grupa Energa, Intel, Polpharma, T-Mobile
Partnerzy instytucjonalni konferencji: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy/Sponsorzy konferencji: Grupa LOTOS, Miasto Gdańsk, Res Publica, Samsung, Startup Poland, PwC, Wardyński i Wspólnicy, Grupa Adamed, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Miasta Gdańsk


 

Wrzesień 2015

Czy warto odwiedzić Gdańsk w październiku?

Zobacz co przedstawiciele takich instytucji jak Adamed, Energa, NCBR, Polpharma i Samsung sądzą o konferencji Innowacyjna Europa

Wszystkie wypowiedzi do obejrzenia na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEGL_UJvznBMVigAVoFiq-g?nohtml5=False

Wrzesień 2015

Ogłaszamy prelegentów konferencji Innowacyjna Europa 2015

Antoinette Matthews 

Jest dyrektorem wykonawczym w organizacji MIT Enterprise Forum (MITEF), gdzie odpowiada za pozyskiwanie partnerów licencyjnych i zarządzanie siecią partnerską MITEF na całym świecie. Zajmuje się m.in. strategicznym doradztwem w obszarze konceptualizacji treści, przygotowywaniem warsztatów i wydarzeń związanych z przedsiębiorczością technologiczną oraz pozyskiwaniem funduszy i współpracy z partnerami licencyjnymi. Antoinette wspiera i rozwija lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i innowacji.  W 2009 roku Antoinette otrzymała od Centrum Przedsiębiorczości MIT nagrodę imienia Adolfa F. Monossona za mentoring w zakresie przedsiębiorczości.

Marja Makarow

Od 2012 r. wiceprezes Akademii Fińskiej, odpowiedzialna za działalność fińskich rad ds. badań naukowych. Marja Makarow jest członkiem rady zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz grupy doradczej unijnego programu FET (przyszłe i powstające technologie). Ponadto zajmuje stanowisko przewodniczącej fundacji Technology Academy Finland, przyznającej jedną z największych na świecie nagród w dziedzinie innowacji - Millennium Technology Prize. Od 2011 roku jest również członkiem organizacji Academia Europaea.

Wcześniej była doradcą Komisarza UE ds. badań i innowacji w Radzie ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERAB) oraz fińskiego rządu, zasiadając w Radzie Prezesa Rady Ministrów ds. polityki badań naukowych i innowacji (2008-2012).

Aubrey de Grey 

Główny Dyrektor Naukowym w SENS Research Foundation, kalifornijskiej organizacji charytatywnej, która zajmuje się przeciwdziałaniem objawom starości. Uzyskał tytuł licencjata i doktora na Uniwersytecie Cambridge. Jego zainteresowania badawcze obejmują charakterystykę wszystkich kumulujących się i ostatecznie chorobotwórczych skutków ubocznych metabolizmu na poziomie molekuł i tkanek („uszkodzeń"), które stanowią proces starzenia się u ssaków. Należy do Amerykańskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Wiekiem. 

Chris Shipley

Pasjonatka przedsiębiorczości, która postrzega jako napęd dla innowacji, wzrostu gospodarczego i ekologii  kompensacyjnej. W swojej karierze zawodowej zajmuje się innowacyjnymi startupami tworzącymi nowy rynek i przyczyniającymi się do pozytywnym i radykalnych przemian. Przewodzi inicjatywie MIT Solve, zrzeszającej liderów biznesu, technologii, polityki i filantropii w celu wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań dla największych globalnych wyzwań.

W ramach działalności wykonawczej przy konferencji DEMO w latach 1996-2009 Chris pomogła ponad 1500 firmom zadebiutować na rynku.

Dipanjan Nag

Dyrektor Generalny i Prezes firmy Prediqtus, LLC, oferującej usługi w zakresie doradztwa i strategii innowacji w związku z monetyzacją i licencjonowaniem wartościowej własności intelektualnej. Pracuje także na Uniwersytecie Rutgersa.

Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego w Biurze ds. komercjalizacji technologii na Uniwersytecie Rutgersa. Nadzorował wszystkie działania w obszarze komercjalizacji z wykorzystaniem budżetu 430 mln USD przeznaczonego na badania naukowe. W roku 2014 otrzymał prestiżowe stypendium Howard Bremer Scholarship w obszarze transferu technologii.

Lluís Rovira

Jest Dyrektorem CERCA, instytucji publicznej zajmującej się koordynacją i wsparciem działań badawczych 44 instytutów badań i rozwoju w regionie Barcelony. Uzyskał tytuł doktora biologii na Uniwersytecie w Barcelonie w 1998 roku. Jego aktualne badania poświęcone są analizie bibliometrycznej. Od 1992 roku pracuje w obszarze zarządzania i oceny badań naukowych przy rządzie katalońskim. Aktywnie promuje transfer wiedzy i technologii instytutów CERCA w ramach koordynacji działań zmierzających do opracowania przez instytuty ich własnej polityki i technologii patentowych, tworzenia firm odpryskowych (spin-off) oraz rozpowszechniania oferty technologicznej wśród inwestorów i przedsiębiorców. Z ramienia UE jest weryfikatorem w ramach Strategii HR dla Naukowców (HRS4R).

Louis P. Berneman

Jest współzałożycielem Osage University Partners, funduszu venture inwestującego wyłącznie w uniwersyteckie firmy typu start-up. Pełni również funkcję dyrektora zarządzającego w Texelerate, LLC, a także doradcy ds. transferu technologii dla HealthCare Royalty Partners, funduszu private equity o wartości ponad 3 mld USD, inwestującego w artykuły medyczne.

Od ponad 30 lat prowadzi działalność związaną z licencjami obejmującymi własność intelektualną, rozwojem biznesu i przedsiębiorczością, a także posiada zatwierdzone tytuły zawodowe w tych dziedzinach: CLP (Certified Licensing Professional) i RTTP (Registered Technology Transfer Professional).

Mike Pellegrino

Założyciel i prezes firmy Pellegrino & Associates, LLC. Jako wiodący ekspert w zakresie wyceny własności intelektualnej wykonuje miarodajne i rzetelne wyceny dla celów inwestycyjnych i podatkowych. Jego strategia pozwala analitykom ocenić ryzyko i obliczyć stopy dyskontowe, a także wybrać właściwe metody wyceny i przeprowadzić niezbędne analizy due diligence. Wyniki pracy Mike'a zyskały pozytywną weryfikację w ramach rygorystycznych kontroli dokonywanych przez inwestorów, amerykańską komisję ds. papierów wartościowych i giełd (SEC) i amerykańską agencję podatkową (IRS), a także w trakcie postępowań sądowych.

Richard Frackowiak 

Neurobiolog, profesor tytularny Politechniki Federalnej w Lozannie. Pełni funkcję dyrektora unijnego projektu Human Brain Project, gdzie odpowiada za dział informatyki medycznej. Jako pionier w dziedzinie badań nad obrazowaniem ludzkiego mózgu opracował i zastosował metody badania zależności strukturalno-funkcjonalnych ludzkiego mózgu u osób zdrowych i chorych. Obecnie w ramach HBP kieruje pionierskim programem współpracy pomiędzy nowoczesną informatyką a medycyną mózgu. Jest laureatem nagród Ipsena, Wilhelma Feldberga i Klausa-Joachima Zülcha.

Frąckowiak jest pracownikiem naukowym uniwersytetów medycznych w Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii, członkiem Academia Europaea oraz zagranicznym członkiem Instytutu Medycyny American Academies of Science oraz Polskiej Akademii Nauk.

Erik van de Marel

Starszy ekonomista w Europejskim Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej (ECIPE). Specjalizuje się w takich dziedzinach jak handel usługami i ekonomia polityczna w zakresie handlu usługami, a także rosyjskie modele handlowe, ogólna wydajność produkcyjna (TFP - Total Factor Productivity) i przepisy prawne obejmujące m.in. politykę handlową w krajach rozwijających się. Jego badania dotyczą zagadnień empirycznych, np. analizy schematów ekonomii handlu usługami, wydajności produkcyjnej i przewagi komparatywnej, jak również przepisów prawa, układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), preferencyjnych umów handlowych oraz barier pozacelnych w krajach rozwijających się.

Lipiec 2015

Spotkanie grupy roboczej ds. podatkowych

Celem spotkania było omówienie planowanych zmian w przepisach odnośnie ulg podatkowych na B+R. Uczestnicy analizowali zarówno systemy występujące w innych krajach, jak i aktualne stanowisko Komisji Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych kwestii związanych z ulgami na B+R.

Wspólnie udało się zaproponować schemat kompleksowego systemu wprowadzanych ulg podatkowych w Polsce, uwzględniający zarówno etap prowadzenia prac B+R (ulga), jak również komercjalizacji ich wyników (patent box):

W ramach założeń kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania ulg podatkowych na B+R Grupa Robocza określiła przede wszystkim następujące obszary:

- Ewidencja i sprawozdawczość

- Cele techniczne, wpływające na implementację rozwiązania

- Definicja B+R:

- Weryfikacja przyznania ulgi

- Katalog kosztów

- Cele szczegółowe ulgi

Wynikiem pracy niniejszej Grupy Roboczej będzie raport, stanowiący swoistą propozycję najlepszych, wzorcowych rozwiązań w zakresie ulgi na B+R, które powinny zostać wprowadzone w Polsce.

Czerwiec 2015

Spotkanie grupy roboczej ds. współpracy nauki z biznesem

Spotkanie odbyło się 15 czerwca 2015 r. w siedzibie Fundacji Nauki Polskiej. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania opracowali cele dalszej pracy. Do najważniejszych obszarów działań niniejszej grupy roboczej będą należeć: budowanie zaufania, dialogu i kapitału społecznego; promocja sukcesów i dobrych praktyk; propagowanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości; reforma uczelni i deregulacja szkolnictwa wyższego; podniesienie kompetencji administracji publicznej, zwłaszcza jej części odpowiedzialnej za wykorzystanie funduszy unijnych; zwiększenie liczby instytucji/podmiotów wspierających współpracę naukowca z biznesem; podsumowanie kończącej się perspektywy finansowej – przeprowadzenie rzetelnej analizy wykorzystania środków unijnych w Polsce; zapewnienie finansowania dla kluczowych etapów innowacji. 

Podczas spotkania przedstawiono także propozycję organizacji dalszych prac merytorycznych grupy. Na początku września planowane jest zorganizowanie osobnego spotkania z przedstawicielami kluczowych firm prowadzących działalność w Polsce i zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Celem tego spotkania będzie wysłuchanie głosu partnerów biznesowych odnośnie zagadnień, którymi powinna zająć się grupa robocza ds. współpracy nauki z biznesem.

Maj 2015

Spotkanie grupy roboczej ds. prawnych

Ponad dwudziestu reprezentantów firm i instytucji zainteresowanych kwestią wpływu polskiego prawa na działalność innowacyjną uczestniczyło w pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Prawnych

Spotkanie odbyło się 18 maja 2015 r. w siedzibie lidera Grupy, kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad aktywnościami, które Grupa może podjąć w celu identyfikacji zagadnień prawnych kluczowych dla rozwoju polskiej innowacyjności, likwidacji barier regulacyjnych oraz tworzenia proinnowacyjnych rozwiązań prawnych. Różnorodność perspektyw reprezentowanych w ramach Grupy – prawników, przedsiębiorców, wynalazców, środowiska startupów – stanowi unikatową możliwość kompleksowej refleksji na temat wpływu regulacji na innowacyjność Polski.

Praktycznym efektem spotkania było ustalenie organizacji dalszych prac merytorycznych. Zajmą się nimi podgrupy tematyczne, do których będą mogły przystąpić zainteresowane podmioty. Na początek utworzono trzy podgrupy: do spraw regulacji crowdfundingu inwestycyjnego, do spraw dronów oraz do spraw sektora startupów w Polsce. Prace podgrup tematycznych rozpoczną się jeszcze w maju 2015 r.

Na spotkaniu omówiono także prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Grupa Robocza ds. Regulacji Prawnych oraz Grupa Robocza ds. Systemu Podatkowego a Procesu Innowacji wkrótce przedstawi stanowisko Koalicji w sprawie projektu.

Kwiecień 2015

Powołanie grup roboczych

Koalicja postanowiła powołać cztery grupy robocze, których celem będzie wypracowanie szeregu rekomendacji, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji planowanej na listopad 2015.

Grupy podejmują regularne spotkania oraz prowadzą pracę online. W przypadku zainteresowania włączeniem się w działania Koalicji zachęcamy do kontaktu!

Grupa ds. prawnych Lider grupy: Krzysztof Wojdyło, Wardyński i Wspólnicy

Grupa ds. współpracy nauki z biznesem Lider grupy: Adam Zieliński, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Grupa ds. zarządzania IP, komercjalizacji badań i VC Lider grupy: Leszek Cieśla, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Grupa ds. podatkowych Lider grupy: Beata Tylman, PwC

Kwiecień 2015

Powstaje Koalicja na rzecz Polskich Innowacji!

Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 16 kwietnia w Warszawie.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

- Polska gospodarka odniosła w minionych dekadach niewątpliwy sukces, ale dziś potrzebuje takich zmian, które pozwolą na wyrwanie się z „pułapki średniego rozwoju" i awans do grona krajów wysoko rozwiniętych. Nie da się tego osiągnąć jedynie w drodze kopiowania, importu technologii i zadowalania się rolą globalnych poddostawców. Polskie firmy muszą stać się innowacyjne, ekspansywne, zacząć budować globalne marki i docierać ze swoją ofertą do klientów na całym świecie - komentuje powstanie Koalicji prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

- Wiadomo powszechnie, że tylko ogólnokrajowa, „wieloresortowa" i skoordynowana polityka w zakresie wparcia nowych technologii może pozwolić na szybkie zwiększenie światowej konkurencyjności Polskiej gospodarki. Wspólne działanie jest więc niezwykle ważne, bowiem rozwój innowacji to nie jedynie wyścig o prymat światowy, ale przede wszystkim wzrost dobrobytu obywateli i bardziej atrakcyjne życie codzienne w Polsce. Dlatego cieszę się, że tak wielu środowiskom zależy na rozwoju kultury innowacyjności w naszym kraju. Wierzę, że w dialogu biznesu i administracji wypracowany zostanie optymalny, przyjazny ekosystem rozwoju nowoczesnych technologii „made in Poland" - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

- Koalicja na rzecz Polskich Innowacji będzie podejmować między innymi działania mające na celu zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych w Polsce, a także poprawienie jakości dialogu międzysektorowego – jest to dla nas jedno z jej najważniejszych zadań. Zależy nam na tym, aby w ramach grup roboczych wypracować między innymi instrumenty wsparcia dla firm chcących zaangażować się w działalność w sferze B+R – dodaje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Październik 2014

Innowacyjna Europa 2014

W dniach 30 września-1 października w Centrum Stocznia Gdańska odbyła się konferencja „Innowacyjna Europa. Przyszłość współpracy nauki i biznesu”. W otoczeniu przywołującym ducha historii, eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele agencji rządowych i firm debatowali o przyszłości innowacji.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie profesora Jacka Gulińskiego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zdefiniował najważniejsze potrzeby polskiej przedsiębiorczości. Postulował wprowadzenie zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój oraz rozsądne zarządzanie funduszami zarezerwowanymi dla Polski w programie "Horyzont 2020".

Profesor Guliński zwrócił także uwagę na potrzebę krzewienia kultury wymiany wiedzy między naukowcami, biurami transferu technologicznego i przedstawicielami biznesu.

Podstawową ideą, która powracała w wielu panelach było znaczenie ekosystemów innowacji. ProfesorPiotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda przedstawił składniki sukcesu Doliny Krzemowej. Wiesław Nowiński z Agency for Science, Technology and Research nakreślił system wsparcia dla badań w dziedzinie biotechnologii w Singapurze, a Tal Harmelin z Ambasady Izraela opisał politykę swojego państwa w zakresie tworzenia odpowiedniego środowiska umożliwiającego rozwój tamtejszych start-upów.

Paneliści zgodzili się, że choć nie ma sensu bezpośrednie kopiowanie rozwiązań z zagranicy na naszym gruncie, istnieją czynniki, które muszą zostać spełnione, by umożliwić rozkwit polskiego ekosystemu przedsiębiorczości.

Należą do nich:

  • Stworzenie narodowego systemu innowacji
  • Zachęcenie przedstawicieli świata akademickiego do komercjalizacji odkryć naukowych
  • Odpowiednie zdefiniowanie roli rządu w ekosystemie innowacji
  • Zaangażowanie sektora finansowego w tworzenie programów ułatwiających wprowadzenie odkryć naukowych na rynek
  • Propagowanie współpracy między uniwersytetami, biznesem i rządem
  • Budowanie ładu korporacyjnego w dużych organizacjach, który propagowałby innowacyjność pracowników.

Ciekawe spojrzenie na ekosystemy innowacji przedstawiła Julie Meyer, szefowa Ariadne Capital. Patrzy ona na start-upy, porównując je do biblijnych Dawidów, którzy mogą albo zrewolucjonizować istniejący rynek, jak zrobiły to firmy takie jak AirBnB, czy Uber, albo pomagać dużym przedsiębiorstwom- Goliatom w cyfrowej transformacji. W takiej sytuacji Goliaci otrzymują innowację ulepszającą ich obecny model biznesowy i pełnią rolę platformy, na której Dawidowie mogą się rozwijać dzięki dostępowi do doświadczenia i bazy klienckiej dużych firm. Mayer uważa, że właśnie poprzez współpracę tych dwóch rodzajów przedsiębiorstw Europa może znaleźć inną drogę do innowacyjnej przeszłości niż  kopiowanie rozwiązań z Doliny Krzemowej. Wpływ takiego myślenia widać także w Polsce. Na przykład T-Mobile stworzył inkubator i akcelerator przedsiębiorczościHub:raum działający w Krakowie. Młode firmy mogą liczyć tam na pomoc finansową i mentorską oraz czerpać z wiedzy przekazywanej przez jednego z największych graczy na rynku telekomunikacyjnym na świecie.

Różnice między innowacyjnością w dużych i dojrzałych organizacjach oraz małych start-upach także przewijały się w panelowych dyskusjach. Ciekawie wypadło zestawienie tych dwóch rodzajów firm w branży IT. Łukasz Stankiewicz z Jeppesen opowiadał o pobudzaniu przedsiębiorczości poprzez systemy motywacyjne dla pracowników, czy nowoczesne podejście do pracy zespołowej przy użyciu metody Agile. Z kolei Tomasz Kłaczkow ze start-upu InDreams zwrócił uwagę, że innowacja w młodych firmach dotyczy każdego obszaru modelu biznesowego, od rozwoju produktu po marketing, ponieważ trzeba wszystko wymyślić od nowa.

Z perspektywy nauk przyrodniczych i inżynieryjnych niezwykle ważne były też wystąpienia związane ze strategicznym zarządzaniem własnością intelektualną. Wybitnej klasy ekspert w tej dziedzinie,Dipanjan Nag, CEO i prezes firmy IP Shakti LLC przedstawił kompendium wiedzy na temat procesu patentowania i komercjalizowania odkryć naukowych oraz czyhających niebezpieczeństw, takich jak różnice w regulacjach prawnych między państwami czy działalność ‘patentowych trolli’. Nag zaznaczył, że patentowanie to nie tylko środek ochrony własności intelektualnej, ale coraz częściej jest traktowane przez firmy jako element długoletnich strategii. Dlatego szansą dla naukowców jest zarządzanie swoimi odkryciami poprzez sprzedaż licencji lub pełnych portfolio patentowych większym firmom. Wykład Nag uzupełniło wystąpienie Pawła Nowickiego z BioTechMed Cluster Mazovia, który przeanalizował możliwości i wyzwania stojące przed polskimi naukowcami, którzy zdecydują się na komercjalizację swoich odkryć. 

Pierwsza edycja konferencji przyniosła wiele inspirujących wniosków i pokazała, że ludzie działający na rzecz innowacyjnej przedsiębiorczości są pełni energii i determinacji do działania. W Polsce wciąż potrzeba większego zacieśnienia współpracy między administracją, biznesem i światem nauki, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Innowacyjna Europa była idealną okazją do nawiązania dialogu między tymi grupami.